وکیل آنلاین

وکیل آنلاین

وکیل آنلاین | موسسه حقوقی تهران وکیل

وکیل چه کسی است و وکالت به چه معناست؟

وکیل فردی هست که از طرف شخصه اعم از حقوقی یا حقیقی به سبب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شود.

 

وکالت به چه معناست:

مفهوم وکالت به صورت لغوی عوض کردن ویا وواگذار کردن می باشد. وکالت عقدی هست که به سبب آن یکـی از طرفین طرف بـقیـه را برای انجام امری وکیل خود می نماید. وکالت یکـی از عقدهای خیلی بیشتری است که نیز اکنون در صفحه های مجازی و صحنه های اجتماعی و اقتصادی و بانکها وغیره بهره گیری می شود.

وکیل آنلاین | موسسه حقوقی تهران وکیل
اقسام وکالت

وکالت مطلق:به ایـن معنا می باشد که فردی را  برای همـه امور خود وکیل نمایید و ایـن وکالت که حاوی کارها اداری و الی موکل میشود.

وکالت مقید:در ایـن نوع وکالت مورد وکالت کاملا معیـن هست و وکیل می بایست تنها در همان مورد وظیفه ی خود را انجام دهد.

وکالت از نظـر ظاهر به سه نوع رسمی و عادی وشفاهی تقسیم می شوند.

حدود وکالت:
مورد وکالت:
تعهدات وکیل:

خصوصیات یک وکیل خوب چیست؟

1
تحقيق كنيد زيرا می بایست ازتوانايي علمي ؛ شهرت ؛ تجربه ؛ حسن اخلاق و حق الوكاله و بقیه ویژگی های يك وكيل خوب مطمئن شويد تابتوانيد كه پرونده اي كه گاه سرنوشت زندگي شما را رقم خواهد زد ؛ به دستان با كفايت وي بسپاريد.
2
هيچگاه صرفاً به تبليغاتي كه يك وكيل كرده است اكتفا نكنيد. تبليغات تلويزيوني ؛ اينترنتي و بقیه رسانه هاي دسته معيار و ملاك مناسبي براي تحقيق نيستند. مي توانيد به كانون وكلاي دادگستري رجوع كنيد و دربـاره سابقه وكيلي كه نیت گزینش آن را داريد مطلع شويد.
3
سن و جنس وكيل (زن يا آقـا بودن) ملاك ومعيار مناسبي براي خوب بودن يا بد بودنوكيل نيست. گاهي اوقات يك وكيل تحصيل كرده جوان بسيار مي تواند از يك وكيلسالخورده و به ظاهر با تجربه به كار شما بيايد. خانـم يا آقـا بودن وكيل نيز خيلي اهميت ندارد و ملاك علم ؛ شهرت وحسن خلق اوست.
4
فردی كه عنوان وكيل و مشاورحقوقي را دریـافت مي كند علاوه براين كه حداقل مدرك كارشناسي رشته حقوق را دارد ؛ مرحله بسيار دشوار كانون وكلا را براي دريافت پروانه گذرانده است.

 

این روزها با دقت به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده ای است که به نوعی درگیر پرونده های قضایی نباشد. بدیهی است که همگان تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی ندارند و مقتضای عقل است که دفاع از حقوق به وکیل مجرب سپرده شود.

این ایام با دقت به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده ای می باشد که به نوعی درگیر پرونده های قضایی نباشد. بدیهی است که همگان تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی ندارند و مقتضای عقل است که دفاع از حقوق به وکیل مجرب سپرده شود. اکثرافـراد طرفداراین هستند که پرونده های خود را به برترین وکیل پایه یک دادگستری محول کنند. شرایط وکلا خیلی شبیه به پزشکان است و همان گونه که در بیماری ‌های دشوارانسان به هر پزشکی اعتماد نمی نماید در گزینش وکیل نیز می بایست دقت بیشتری وجود داشته باشد. برخـی وقتها دیده شده است که اشخاصـی با سوء بهره گیری از نا آگاهی مردم؛ خود را وکیل دادگستری معرفی و مبالغ هنگفتی را به عنوان حق الوکاله از آنان گرفته اند. چنان چه که؛ هیچ جوازی برای وکالت در محکمه ها نداشته و با وعده های پوچ و بی اساس از جمله وجود آشنایی با بعضـی اشخاص دارای نفوذ؛ اقدام به اخاذی و به اصطلاح کار چاق کنی کـرده ‌اند.

 

وکالت درمفهوم کلمه به معنی واگذار نمودن است و در اصطلاحات حقوقی؛ وکالت عقدی است که به سبب آن یکـی از طرفین ؛ طرف بـقیـه را برای انجام کاری وکیل یا وکیل خود انتخاب می کند. ضمناً وی میتواند در سمت مشاوره حقوقی به شما کمک نماید. قانون مدنی وکالت را چنین تعریف کـرده است: وکالت عقدی می باشد که به سبب آن یکـی از طرفین طرف بـقیـه را بر انجام امری وکیل خود قرار می دهد. با انعقاد عقد وکالت؛ وکیل و موکل در مقابل همدیگر حق و تکلیف یافته؛ حاوی روابط حقوقی؛ وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

اکثر افـراد نیز طرفدار این می باشند که پرونده های خود را به برترین وکیل محول کنند. در زمینه لزوم بهره گیری از وکیل متبحر خیلی سخن گفته شده است و علـی رغم ایـن که هنوز در کشور ما مثل کشورهای گسترش یافته؛ بهره گیری از امکانات وکیل پایه یک دادگستری رونق گرفته است اما آنچنان خصوصیت های بهره گیری از وکیل مشخص است که زیاد کردن کلام؛ توضیحات واضحات خواهد بود.

مهم‌ترین خصوصیت یک وکیل خوب مورد اعتماد بودن وی است. ایـن امر مستلزم وجود صداقت؛ امانت و احساس مسئولیت پذیری در وکیل است.  وکیلی که از نظـر اخلاقی همـه محاسن را دارا باشد ولی فاقد تخصص و علم ضـروری باشد؛ نمی تواند به نحو مقتضی از حقوق موکل خود دفاع نماید . پس وکیلی را می توان مورد اثبات قرارداد که نیز از نظـر تندرست اخلاقی مورد قبول باشد و نیز تخصص ضـروری در اموری که به وی سپرده می شـود را به دست آورده باشد.

لازم است اگر کاری انجام پذیر نباشد و از همـان اول تعیین شده است که به سرانجام ضـروری نمی رسد؛ وکیل وانمود به انجام آن نکند و قول بیهوده به موکل ندهد. سرانجام کار را همان گونه که مشاهده می کند به موکل بگوید و نیازی نمی باشد که صد درصد قول برنده شدن در اختلاف را به موکل بدهد. یک وکیل خوب کوشش در گمراه کردن قاضی یا پیچیده کردن پرونده یا به بیراهه کشاندن آن نخواهد داشت. مهمترین خصوصیت یک وکیل خوب مورد اعتماد بودن وی می باشد. ایـن امر مستلزم وجود صداقت؛ امانت و احساس مسئولیت پذیری در وکیل می باشد.  وکیلی که از نظـر اخلاقی همـه خصوصیات را دارا باشد ولی فاقد تخصص و علم ضـروری باشد؛ نمی تواند به نحو مقتضی از حقوق موکل خود دفاع نماید .

 پس وکیلی را می توان مورد اثبات قرارداد که نیز از نظـر تندرست اخلاقی مورد قبول باشد و نیز تخصص ضـروری در اموری که به وی سپرده می شـود را به دست آورده باشد. هر قسمـت از دعاوی مثل؛ وکیل طلاق توافقی ؛ وکیل مهریه, وکیل چک, وکیل خانواده وغیره نیازمند به وکلای کارشناس همـان زمینه می باشند که موسسه حقوقی تهران وکیل با دارا بودن 1200 وکیل مجرب و کارشناس در حوزه های مختلف؛ می تواند پرونده های شما عزیزان را به نتیجه برساند.

یکـی از مهمترین دعاوی خانوادگی پرونده های طلاق می باشد چه  طلاق توافقی؛ طلاق از طرف زوج (شوهر) و یا طلاق از جانب خانم؛ که پر واضح است با دقت به ایـن که در شرع مقدس و قانون؛ طلاق به دست زوج است گرفتن طلاق از جانب خانم؛ دعوای کاملا فنی و سخت محسوب می شـود . وکیل مجرب و وکیل خوب برای طلاق می تواند سیر طلاق را با دقت به علم و تجربه و آشنایی با رویه محکمه برای شما همراه نماید .

منظور از وکالت کاری چیست؟

سوال : منظور از وکالت کاری چیست و وقتی که ایـن وکالت را به فردی میدهیم چه اختیاراتی را به او میدهیم و چطور میتوان پـس از انتهای  کار ایـن وکالت را از فـرد دریافت کرد؟
وکالت کاری
طبق تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی “وکالت عقدی است که به سبب آن یکـی از طرفین طرف بـقیـه را برای انجام امری وکیل خود می نماید.” پس ملاحظه می شـود که وکالت نیز مثل بیع؛ کرایه و غیره یک عقد (قرارداد) می باشد. قراردادهای گوناگونی آثار مختـلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع سبب می شـود که تملک از فردی (فروشنده) به فردی دیگر(خریدار) انتقال پیدا کند یا اینکه عقد کرایه سبب می شـود که تملک منافع مال برای مدت مشـخص از فردی (موجر) به فـرد دیگر(مستاجر) انتقال داده شود. اثر مهم عقد وکالت همان گونه که در تعریف فوق ملاحظه می شـود نیابت می باشد. به ایـن صورت که فردی (موکل) فـرد دیگری را (وکیل) وکیل خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام نماید .

مسلماً مثل هر قرارداد دیگری؛ وکالت نیز نیازمند اعلام عزم هر دو طرف است و با عزم تنها وکیل یا تنها موکل تهیه نمی شـود (ماده ۶۵۷ قانون مدنی). اما می بایست دقت داشت که اصولاً ایـن اعلام عزم نیازی به وسیله ویژه ای ندارد. در واقع بر خلاف تصورعموم مردم وکالت مثل هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء مدرک عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره نخواهد داشت.

واقعیت ایـن است که وکالت به صرف تراضی و موافقت وکیل و موکل تهیه می شـود ؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها توانایی تاییـد وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی ممانعـت شود؛ وکالت به صورتی کتبی منعقد می شـود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار خواهد گرفت. ضمناً هر چند مدرک عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت ضـروری است ولی نظـر به اینکه اکثر مراجع وکالت منعقد شده با مدرک عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده ۵۶۸ قانون مدنی).

در قبلی هر فردی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد(ماده ۶۶۲ قانون مدنی)؛ با اینحال به سبب قوانینی ویژه مثل قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری؛ وکالت در دادگستری منوط به دارا بودن پروانه ویژه وکالت گردید و بعضـی احکام اختصاصی برای وکالت تهیه شد. به ایـن ترتیب نیز در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به دارا بودن پروانه خاصی ندارد همان گونه که گفتیم هر فـرد می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. ایـن وکالت؛ در معنای عام به “وکالت کاری” مشهور است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد. در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته کارها خارج از دادگستری گفته خواهد شد که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری دربـاره موکل را دریـافت کرده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام ایـن دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مسائلی که در قوانین مرتبط به وکالت دادگستری استثنا شده؛ اصولاً برابر است. 

 

پیدا کردن حدود اختیارات وکیل کار چندان دشواری نمی باشد. همان گونه که قبلاً گفته شده وکالت یک قرارداد است و عزم مشترک طرفین آن را تهیه می نماید . بـعد با ظرافت در وکالتنامه می توانیم دریابیم که عزم مشترک طرفین چه بوده است و موکل در چه اموری وکیل را وکیل خود قرار داده می باشد. به ایـن ترتیب وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (ماده ۶۶۳ قانون مدنی) چون در کارها خارج از حدود وکالت وکیل مثل شخص بیگانه ای است و می دانیم که اصولاً افـراد نیابتی در کارها یکدیگر ندارند. پس نیابت وکیل نیز که به سبب عقد وکالت در حدود اعطا شده به وی تهیه شده امری استثنایی است و فراتر از حوزه مورد موافقت ایشان قابل اعمال نیست. ضـروری است هنگام انعقاد وکالت آنچه که درنظـر داریم در حیطه اختیارات وکیل حساب شود به صراحت بیان کنیم تا بعدها اختلاف در زمینه اینکه آیا داخل در حدود اختیارات وکیل بوده یا نه تهیه نشود. مثلاً چنان چه وراث یک متوفی نیت دارند به یکـی از وراث اختیار انجام کارها اداری و مالیاتی مرتبط به ارث را اعطا کنند ولی اعتماد ضـروری ندارند که در زمینه اینکه به وی اختیار فروش اموال را نیز بدهند ضـروری است در وکالتنامه صراحتاً قید کنند که وکالت تنها ناظر بر کارها اداری مثل اخذ مفاصا حساب مالیاتی ناظر بر کدام اموال می باشد. ضمناً خوب است اصرار کنند که ایـن وکالت حاوی فروش و هرگونه انتقال بـقیـه مال نخواهد بود. به ایـن ترتیب دقت در روش حدود اختیارات وکیل و پرهیز از به کار بردن جملات مبهم اصلی است که باعت روشن شدن آثار وکالتنامه و ممانعـت از ایجاد اختلافات در عقد وکالت و بـقیـه قراردادها می گردد.

در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته کارها خارج از دادگستری گفته می شـود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری دربـاره موکل را دریـافت کرده و اختیار نقل و انتقال اموال را نداشته باشد. احکام ایـن دو نوع وکالت (کاری و دادگستری) جز در مسائلی که در قوانین مرتبط به وکالت دادگستری استثنا شده؛ اصولاً یکسان می باشد.

طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی با دقت به اینکه عقد وکالت عقدی است “جایز” نیز وکیل می تواند موکل را در هر وقـت که بخواهد عزل نماید و نیز موکل می تواند بدون نیاز به عزم طرف مقابل از وکالت استعفا دهد. چنان چه وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود وکالت بلاعزل خواهد بود یعنی نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را دارا است.

درباره تهران وکیل

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با موسسه حقوقی تهران وکیل همکاری می نمایند. موسسه حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.

 

تهران وکیل

موسسه حقوقی تهران وکیل

مشاوره حقوقی رایگان : 77221941

آدرس : تهران، نارمک، خیابان فرجام

نرسیده به چهار راه ولیعصر پلاک 578، طبقه دوم

فرم درخواست مشاوره رایگان