چکیده :خسارات ناشی از تصمیمات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می‌شود و 2ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.

رای بدوی : در خصوص دادخواست ح.م. به وکالت از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح.ف. 2ـ ج.الف. 3ـ م.ک. 4ـ م.الف. 5ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 130.000.000 ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این‌که «‌ خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س.ع. در شعبه 19 دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات قانونی مطرح می‌نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می‌گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد.

پس از صدور اجراییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرای صادره نقض می‌گردند و دعوای خواهان مردود اعلام می‌گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرای حکم خوانده بدون أخذ هیچ‌گونه تأمین و وثیقه آزاد می‌گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می‌گردد و به شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرای صادره بدوی و تجدیدنظر را تأیید می‌نماید. حالیه به سبب این‌که خوانده بدوی بدون أخذ هیچ‌گونه وثیقه و تضمین با رأی شعبه چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول‌المکان است و امکان اجرای احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده 171 قانون اساسی از آنجایی‌که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد » .

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به اینکه اولاً ـ خساراتی مطابق ماده 171 قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی وارد می‌شود ( از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و ... ) و ثانیاً ـ در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در دادگاه انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخ 1/8/1378) ، در صورتی‌که اولاً ـ اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده ( مطابق ذیل ماده 28 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ) و ثانیاً ـ خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابراین دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

سوال : همسر سابق بنده، از مراسم خانوادگیشون و ازدواجشون، که در آن مراسم تعدادی از افراد فامیل و خانم های فامیل نیمه برهنه بودند. به صورت مخفیانه فیلم ها را از منزل خارج و بدون اطلاع ایشون فیلم ها رو در فضای مجازی تکثیر و تعدادی هم در سی دی تکثیر کرده و به افرادی داده است که باعث آبروریزی شده است. آیا عمل ایشون جرم است و به کجا می توانم شکایت کنم؟

ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌گردد، مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است. توهین به افراد از شایع ترین جرایم می باشد که مطابق قانون جرم و دارای مجازات است. بنابراین با توجه به کیفیت و نوع توهین، مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود، چه اینکه برخی مصادیق توهین مجازات هایی همچون اعدام را نیز در پی خواهد داشت. توهین و یا زدن رحف مستهجن به یک شخص از طربق پیامک یا تلگرام و شبکه های اجتماعی قابل شکایت می باشد و فردی که توهین کرده مطابق با قانون و رای دادگاه داری مجازات می باشد.

در تماس ها و ایمیل هایی که از تهران وکیل داشته ایم سوالات گوناگونی راجب ضرب و شتم سارق داشته ایم که آیا ضرب و جرح سارق جرم است و یا اگر به دزد خانه در حال جرم كتک بزنی و او زخمی شود می تواند شكایت كند. خب حال توسط وکیل پایه یک دادگستری جواب این سوال را برای شما کاربران آماده کرده ایم که کامل این موضوع برای شما رفع شود.

در هر صورت ضرب و جرح عمدی افراد که منجر به جراحت و یا مجروح شدن شخص بشود در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود. هم امکان دارد شخص محکومیت کیفری شود و هم باید دیه شخص مجروح پرداخت شود. اما در بحث دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی یکی از علل موجه جرم دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی فرد مرتکب جرم از مجازات معاف خواهد شد.

معافیت تحصیلی : برابر قانون خدمت وظیفه عمومی،کلیه دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی،اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند،تا زمان ادامه تحصیل از اعزام به خدمت معاف خواهند بود. صدور کارت معافیت تحصیلی موکول به گواهی اشتغال به تحصیل از مقامات صالحه است. نامبردگان به محض ترک تحصیل یا اخراج یا فراغ از تحصیل باید خود را برای انجام خدمت معرفی نمایند.

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت :

وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

همان طور كه در هنگام بیماری توصیه به مراجعه به پزشك می شود و از خود درمانی منع می شود، وقتی كه مشكل حقوقی یا قضایی بروز می كند هم باید پیش متخصص رفت وكار را به كاردان سپرد. در كشور ما فرهنگ مراجعه به وكیل، به آهستگی روبه گسترش است. اما یكی از موانعی كه در مراجعه به وكیل هست، بدبینی نسبت به انجام وظایف وكیل است.

مقررات مربوط به وكلا، ترتیبی را برای رسیدگی به تخلفات وكلا تعیین كرده است كه هركس شكایتی از رفتار یا اخلاق وكیلی داشته باشد، بتواند آن را پیگیری كند. با وجود این امكان، موكل ناراضی، می تواند تصمیم در مورد اخلاق و رفتار وكیل را به مرجع صالح به رسیدگی بسپارد. بنابراین سوء تفاهمی نباید درخصوص صحت رفتار وكلا باقی بماند. اما این سؤال بسیاری از شهروندان است كه كی وكجا می توان از اقدامات وكیل شكایت كرد؟ در پاسخ باید گفت كه تخلف هایی كه وكلا به مناسبت شغل خود انجام می دهند در دادسرای انتظامی وكلا رسیدگی می شود. هركس شكایتی از اخلاق یا رفتار وكیلی دارد كه مربوط به شغل اوست، می تواند ترتیب زیر را طی كند.

آیا شما تا حالا با تبلیغات هایی در زمینه آیا به همسر خود، دوست شک دارید؟ آیا دوست دارید بفهمید در تلگرام آنها چه میگذرد؟ بی شک همه با این نوع تبلیغات آشنا هستید. این پیامی است که نه‌تنها آدم‌ها را تشویق می‌کند حریم خصوصی دیگران را به بهانه شک و تردید نقض کند، که آدم‌ها را به هک کردن برنامه‌های موبایلی و اقدامات عجیب و غریب جاسوسی هم، که اساساً کار یک شهروند معمولی نیست، تشویق می‌کنند.

اگر شما برای مسئله حقوقی خود نیاز به یک وکیل مجرب زن دارید می توانید با موسسه حقوقی تهران وکیل تماس بگیرید. برای خیلی از موکلین پیش آمده از که به دنبال وکیل مجرب زن هستند و معمولا از بین لیست وکلا خیلی تمایل به انتخاب وکیل زن هستند. در بعضی موارد که طرف یک دعوی یک خانم باشد موکلها ترجیح می دهند که وکیل مجرب زن را انتخاب نمایند که بتوانند به قول معرف با طرفشان کنار بیاید. البته یکی دیگر از ادله هم می تواند این باشد که یک وکیل مجرب خانم خیلی بیشتر بر امور دقت می کند و حتی ریزه کاری های یک پرونده را مد نظر دارد و معمولا خانم ها بیشتر به جزئیات توجه دارد.

بهترین وکیل تهران


بیشتر افراد علاقه مند هستند که پرونده های خود را به بهترین وکیل پایه یک دادگستری محول کنند. شرایط وکلا بسیار شبیه به پزشکان است و همانطور که در بیماری‌های سخت انسان به هر پزشکی اعتماد نمی کند در انتخاب بهترین وکیل تهران هم باید دقت زیادی وجود داشته باشد. گاهی دیده شده است که افرادی با سوء استفاده از نا آگاهی مردم، خود را وکیل دادگستری معرفی و مبالغ هنگفتی را به عنوان حق الوکاله از آنان گرفته اند. در صورتی که، هیچ مجوزی برای وکالت در دادگاه ها نداشته و با وعده های پوچ و بی اساس از جمله وجود آشنایی با برخی افراد دارای نفوذ، اقدام به اخاذی و به اصطلاح کار چاق کنی کرده‌اند.

بهترین وکیل تهران | وکیل خوب در تهران

درباره تهران وکیل

در ابتدا ما 5 تن از فارغ التحصیلان دکتری رشته حقوق دانشگاه تهران بودیم، که بعد از گذراندن مراحل مربوطه، دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، با نیت گسترش عدل و داد و احقاق حق مظلومان و نظم خواهی در سال 1385 گروهی تشکیل دادیم و به کار وکالت به صورت تخصصی مشغول شدیم و بعد از گذراندن سالیان زیاد در کسب تجربه اکنون با یاری خداوند متعال گروه ما به 1200 وکیل مجرب و متخصص افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر تعداد زیادی از قضات بازنشسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای سراسری که سابقه زیادی در ذمه وکالت دارند با موسسه حقوقی تهران وکیل همکاری می نمایند. موسسه حقوقی تهران وکیل با بیش از هزاران پرونده موفق و فعالیت در بیش از 22 استان کشور با شعار ( عدالت برای همه ) توقیق خدمت به هموطنان گرامی دارد.

 

تهران وکیل

موسسه حقوقی تهران وکیل

مشاوره حقوقی رایگان : 77221941

آدرس : تهران، نارمک، خیابان فرجام

نرسیده به چهار راه ولیعصر پلاک 578، طبقه دوم

فرم درخواست مشاوره رایگان